Iklan Berbayar

Isnin, 27 September 2010

Ber"daya" dan "tahan"

Ternyata, kewangan islam mmg berdaya tahan dalam mengharungi pergolakan ekonomi hinggakan tabung dana berlandas syariah boleh berdaya tahan dan berdaya saing dalam keadaan ekonomi tidak menentu....


Dana Islam didapati lebih berdaya tahan

PENINGKATAN kekayaan pelabur yang berminat melabur dalam produk-produk kewangan Islam dan perkembangan produk-produk Pasaran Modal Islam akan memperkukuhkan prospek pertumbuhan industri unit amanah Islam dalam jangka panjang. Di Malaysia, permintaan untuk unit amanah Islam nyata semakin meningkat. Daripada hanya dua buah dana Islam pada tahun 1993, bilangan dana-dana Islam dalam industri unit amanah swasta di Malaysia telah meningkat kepada 146 buah pada hari ini. Setakat 30 Jun 2010, sektor dana Islam mempunyai nilai aset bersih (NAB) sebanyak RM26.37 bilion, iaitu kira-kira 31 peratus daripada industri unit amanah swasta di Malaysia. 

Baca selanjutnya : sini


Tiada ulasan: